Ugrás a tartalomra

Személyes adatok védelme

Ahhoz, hogy weblapunkon árut vásárolhasson, szükséges az Ön személyes adatainak kezelése.

 1. Ki kezeli az adatait?

  Az Ön személyes adatait a webáruház üzemeltetője kezeli. Az adatkezelő természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más olyan alany, amely egyedül vagy másokkal együtt megszabja a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit.

  A weblap üzemeltetője:

  Ludovic Maquet
  cím: Chemin Catarelli, 20221 Santa Maria Poggio, France

 2. Hogyan tud kapcsolatba lépni velünk?

  Hozzászólásait, kérdéseit és igényeit a következő címen várjuk: info@ludolegio.com

 3. A következő személyes adatokat kezeljük:

  Vásárlás esetén

  Ahhoz, hogy információt nyújthassunk, eladhassuk és kézbesíthessük Önnek a kiválasztott árut, és teljesíthessük valamennyi jogszabályi és szerződéses, ezekkel kapcsolatos kötelezettségünket, az Ön személyes adatainak kezelésére a következő terjedelemben kerül sor:

  • utónév, családnév, cím, esetleg kézbesítési cím, telefonszám, e-mail.
    

  Marketingtevékenység

  • Utónév, családnév, cím, esetleg kézbesítési cím, telefonszám, e-mail.
  • cookie-k, amelyek a felhasználók megkülönböztetésére, tevékenységük követésére szolgálnak,  vagy a felhasználói beállítások megőrzésére.

 4. Igyekszünk, hogy az Ön megbízható partnere legyünk. Ahhoz, hogy ajánlatokat, információkat küldhessünk Önnek a termékekről és az újdonságokról, esetleg megszólíthassuk piackutatás céljából, az Ön személyes adatait a következő terjedelemben dolgozzuk fel:

  • e-mail.
   

  Jogigények védelme

  Amennyiben sor kerülne a jogaink megsértésére, a következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

 5. Milyen célból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?

  a) E-shop
  Az Ön személyes adatait azon célból dolgozzuk fel, hogy szerződést köthessünk a webáruházunkon keresztül, valamint hogy azt rendesen teljesíthessük, mégpedig főként a következők célokból: információ szolgáltatása, megrendelés fogadása, nyilvántartásba rögzítése és elintézése, az áru elküldése, számviteli bizonylat kiállítása és számvitel, a szerződéstől való esetleges elállás, illetve egy esetleges reklamáció megoldása. Az Ön adatait tehát a törvény alapján kezeljük, a szerződés teljesítése céljából, vagyis külön beleegyezés nem szükséges.
  b) Marketingkommunikáció
  Az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozzuk fel: ügyfélszolgálat, információszolgáltatatás a termékekről, szolgáltatásokról és a piackutatásról, konkrétan hírlevelek kiküldése vagy hirdetések célzása által. Amennyiben még nem vásárolt nálunk, az Ön személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel ilyen célokra, ha ehhez hozzájárulását adja nekünk. Amennyiben Ön már az ügyfelünk, az Ön személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük.
  c) Jogigények védelme
  Az adatkezelő a személyes adatok jogigények védelme céljából történő kezelését elengedhetetlennek tartja az adatkezelő és a vevő közti jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek védelme és érvényesítése miatt.
 6. Mi a mi jogos érdekünk?

  Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait a jogos érdekünk alapján kezeljük. Amennyiben Ön már az ügyfelünk, azaz a múltban a webáruházunkban már legalább egyszer vásárolt, a hírleveleket jogos érdek alapján küldjük Önnek. Ez a marketingtevékenység közvetlenül összefügg a szolgáltatással, és olyan formában hoz hasznot, hogy megkönnyíti azon árufajta jövőbeni vásárlását, amely felől a múltban már érdeklődött. Ezzel kapcsolatban csak az Ön e-mailjét dolgozzuk fel. Természetesen Önnek lehetősége van arra, hogy bármikor leállítsa a hírlevelek küldését, amiről közvetlenül az elküldött hírlevélben is kap tájékoztatást. A közvetlen marketing a mi jogos érdekünk a GDPR értelmében.
  Az adatkezelő a jogigények védelmét jogos érdeknek tekinti, főként az adatkezelő és a vevő közti jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek védelme és érvényesítése miatt.

 7. Hogyan járulhat hozzá ehhez?

  Bizonyos, a fentiekben részletezett esetekben szükségünk van a hozzájárulására ahhoz, hogy kezelhessük az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatai kezelésének jóváhagyását csak két esetben kérjük:

  Az Ön személyes adatai kezelését a következő lehetőség valamelyikével hagyhatja jóvá:

  • Hírlevélre való feliratkozás olyan érdeklődő esetében, aki még nem az ügyfelünk.
   • A vonatkozó mező kitöltésével.
   • a vonatkozó ablakok - jelölőnégyzetek bejelölésével.
  • Milyen módon vonhatja vissza a hozzájárulását?

   Bármikor visszavonhatja a személyes adatai kezeléséhez nekünk adott hozzájárulását. A hozzájárulását visszavonhatja:

   • a „Hírlevélről való leiratkozás” linkre kattintva, és ez a lehetőség minden egyes elküldött hírlevében (reklámpostában) a rendelkezésére áll,
   • a regisztrált profil megszüntetésével, vagy
   • bármikor küldhet nekünk értesítést a következő e-mail címre: shop@puccinieshop.sk

    

  • Meddig őrizzük az Ön személyes adatait?

   E-shop

   • A webáruházunkon keresztül megkötött adásvételi szerződéseket a megrendelés elintézéséig őrizzük meg, illetve a jogérvényesítéshez, pl. a reklamációhoz okvetlenül szükséges időtartamig.
   • A számviteli bizonylatokat 10 évig őrizzük meg.
   • A reklamációval kapcsolatos dokumentumokat 5 évig őrizzük meg.
   • A regisztrációs adatokat a személyes profil létezésének időtartama során őrizzük meg.

   Jogigények védelme

   • A bírósági ügyeket érintő dokumentumokat 10 évig kell megőrizni.
     

   Marketing

   • Az Ön e-mail címét addig szükséges megőriznünk, amíg meg nem szűnik az a cél, amelyre vonatkozóan Ön hozzájárult az adatkezeléshez.
     
  • Kinek szolgáltatjuk az Ön személyes adatait?

   A személyes adatok feldolgozása során ellenőrzött és szerződéses külső üzleti partnerek szolgáltatásait is igénybe vesszük, akik segítenek nekünk az Ön személyes adatai feldolgozásában és védelmében. A szolgáltatásaink nyújtása céljából személyes adatokat szolgáltatunk az alábbiaknak:

   • Külső könyvelő
   • Fuvarozó, a megvásárolt áru küldésénél
     
  • Hová továbbítjuk az Ön személyes adatait?

   Az általunk a fenti célokból feldolgozott személyes adatokat rendszerint nem továbbítjuk harmadik országba.

  • Kihez fordulhat elégedetlenség esetében?

   A mi célunk az Ön elégedettsége. Ebből kifolyólag igyekszünk, hogy minden esetben kielégítsük az Ön valamennyi igényét. Ha viszont Ön nem elégedett azzal, ahogyan a személyes adatait feldolgozzuk, írjon nekünk egy e-mailt a következő címünkre: info@ludolegio.com
   Lehetősége van továbbá arra, hogy panaszt tegyen az Adatvédelmi Hivatalnál, mégpedig főként abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy személyes adatait törvénytelen módon kezeljük.

  • Milyen formában dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?

   Az Ön személyes adatait elektronikus formában és papírformában is kezeljük, és ennek során nem használunk az automatizált egyéni döntéshozatal vagy profilalkotás eszközeit. Az Ön személyes adatainak papírformájú feldolgozása csak a számvitel miatt történik.

  • Hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét?

   Ahogyan azt már a jelen dokumentum bevezetésében is közöltük, az Ön személyes adatai biztonsága elsődleges a számunkra. Ebből az okból az Ön személyes adatai védelme érdekében szükséges és megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket vezettünk be, amelyek védik az Ön személyes adatait egyebeken kívül az elvesztéssel, a visszaéléssel vagy az illetéktelen hozzáféréssel szemben. A személyes adatok feldolgozásához használt műszaki eszközök megfelelően biztosítva vannak olyan jelszavakkal, amelyeket csak a jogosult személyek ismernek. Ezeket a műszaki eszközöket a telephelyünkön tároljuk, és nem visszük ki és nem helyezzük át őket. Ezekhez csak olyan megbízott személyek férnek hozzá, akik rendes felvilágosításban részesültek, ismerik a személyes adatok kezelését szabályozó belső előírásainkat és irányelveket. Az elfogadott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük és folyamatosan módosítjuk a technika állásának legújabb ismeretei szerint. Ha megsértésre kerülne az Ön személyes adatainak a védelme, indokolatlan késedelem nélkül, 72 órán belül tájékoztatjuk Önt, amennyiben a személyes adatai védelmének ilyen megsértése az Ön jogaira való tekintettel magas fokú kockázathoz vezethetne.

  • Milyen jogai vannak Önnek?

   a) Az adatokhoz való hozzáférés joga
   Elsősorban Önnek joga van tudni azt, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait. Ha kezeljük az Ön személyes adatait, hozzáférést kérhet tőlünk az adatokhoz. Az Ön kérésére igazolást adunk ki Önnek a személyes adatai társaságunk általi feldolgozásáról.
   b) Adatjavítási jog
   Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai helyesek, hiánytalanok és naprakészek legyenek. Ha az Ön személyes adatai helytelenek vagy nem naprakészek, kérheti azok kijavítását vagy kiegészítését.
   c) Adattörlési jog
   Bizonyos körülmények között Önnek joga van személyes adatainak törléséhez. Bármikor kérheti tőlünk az Ön adatai törlését. Az Ön személyes adatait akkor töröljük ki, ha
   • az Ön személyes adataira már nincs szükségünk azokra a célokra, melyekre ezeket szolgáltatta nekünk;
   • visszavonja a hozzájárulását;
   • kifogásolja a személyes adatai kezelését;
   • az Ön személyes adatait törvénytelen módon kezeljük;
   • a személyes adatokat azért kell törölni, hogy teljesüljön egy jogszabályi kötelezettség;
   • ha Ön gyermek, illetve olyan gyermek szülője, aki az interneten keresztül járult hozzá az adatkezeléshez.
   Előfordulhat viszont olyan eset is, amikor az Ön személyes adatait (illetve egy részüket) az Ön kérése ellenére sem törölhetjük ki a jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt. Erről a tényről haladéktalanul tájékoztatjuk majd Önt.
   Kezeléskorlátozási jog
   Továbbá kérheti tőlünk azt, hogy korlátozzuk a személyes adatai kezelését. Ha eleget teszünk a kérésének, az Ön személyes adatait csak megőrizzük és a továbbiakban nem fogjuk kezelni. Az Ön személyes adatai kezeléskorlátozására akkor kerül sor, ha
   • értesít bennünket, hogy a személyes adatai helytelenek, egészen addig, amíg nem ellenőrizzük a helyességüket;
   • ha az Ön személyes adatait törvénytelenül kezeljük, viszont Ön nem ért egyet azok törlésével, és ehelyett azt kéri, hogy a személyes adatai kezelését csak korlátozzuk;
   • Az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek ezekre szüksége van ahhoz, hogy igazolja, érvényesítse vagy védje a jogait vagy igényeit;
   • kifogásolja a személyes adatai kezelését, egészen addig, amíg nem ellenőrizzük, hogy a mi jogos érdekeink felülmúlják-e az Ön indokait.
   Adatátviteli jog
   Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait elektronikus formában bocsássuk rendelkezésére, ami lehetővé teszi az adatok egyszerű átvitelét egy másik társasághoz. Esetleg az Ön írásos kérelme alapján személyes adatait a kiválasztott társaságba közvetlenül mi továbbítjuk. Az Ön kérésének abban az esetben teszünk eleget, ha személyes adatait közvetlenül Ön szolgáltatta nekünk, és a feldolgozásukhoz hozzájárulását adta.
   Kifogásolási jog
   Önnek joga van kifogásolni, hogy személyes adatait feldolgozzuk. Ha az Ön személyes adatait közvetlen marketing céljaira kezeljük, bármikor kifogásolhatja azok kezelését. A kifogásolás alapján töröljük az Ön személyes adatait. Ha az Ön személyes adatait a következő esetekben kezeljük:
   • közérdekű feladatteljesítés vagy közhatalmi feladat végrehajtása,
   • jogos érdekünk miatt,
   kifogásolhatja az adatkezelést, ha erre személyes okai vannak.
  • Hogyan érvényesítheti ezeket a jogokat?

   A kérelmeket a következő elérhetőségeken várjuk: info@ludolegio.com

  • Kérelmek intézése

   Az Ön összes kérelmével foglalkozni fogunk, és az elintézésük eredményéről a kérelem benyújtásával azonos módon tájékoztatjuk Önt. Az érintett GDPR szerinti jogainak gyakorlására irányuló kérelem kezelése során felkérhetjük Önt személyazonosságának hiteles ellenőrzésére.
   Az Ön valamennyi - érintett joggyakorlására vonatkozó - kérelmét egyénileg és teljes körűen bíráljuk el, és az eredményről legkésőbb a kérelem beérkezéséről számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Az érintett GDPR szerinti jogainak gyakorlására irányuló kérelem kezelésének folyamata illetékmentes.
   Ha az Ön kérelme nyilvánvalóan alaptalan vagy nem megfelelő, főként azért, hogy ismétlődik, jogosultak vagyunk méltányos illetéket felszámítani, amely figyelembe veszi az igényelt információk szolgáltatásával kapcsolatos ügyviteli költségeket. A kezelt személyes adatok másolatának szolgáltatására irányuló ismételt kérelemnél fenntartjuk a jogot, hogy ebből adódóan méltányos illetéket számítsunk fel az ügyviteli költségek fedezése érdekében.
   Amennyiben az Ön érintett GDPR szerinti jogainak gyakorlására irányuló kérelmét nem rendeztük az Ön véleménye szerint a GDPR-ral összhangban, Önnek joga van panaszt tenni a felügyeleti szervnél (www.dataprotection.gov.sk) vagy bírósági orvoslási eszközt érvényesíteni közvetlenül az illetékes általános bíróságon.

  • Záró rendelkezések

   A személyes adatok védelmének jelen alapelvei a nyilvánosságra hozataluk napján lépnek érvénybe: 2022.8.10.